Functies

Als bestuurslid bij ERA maak je deel uit van een bestuur van 5 studenten. Het bestuur is parttime; er wordt gemiddeld 16 tot 18 uur per week gerekend gedurende een heel jaar. Het bestuur vergadert minstens eenmaal per week. Ieder bestuurslid heeft zitting in een aantal commissies als controlerend en toezichthoudend lid, deze commissies vergaderen doorgaans ook eens per week. Afhankelijk van de functie wordt de rest van de tijd besteed aan bijvoorbeeld contact met externe partijen, het plannen van activiteiten of het hoofdredacteurschap van het faculteitsblad. Het bestuur bestaat uit de volgende functies:


Voorzitter
De belangrijkste bezigheid van de voorzitter is het verdelen van taken en aansturen van andere bestuursleden. De voorzitter zorgt ervoor dat de voorgenomen taken van het bestuur uitgevoerd worden. Het plannen van bestuursvergaderingen en het opstellen van agenda's is hiervoor ook belangrijk. Daarnaast is het goed verlopen van interne communicatie van groot belang. De voorzitter is verantwoordelijk voor het opstellen van een beleidsplan en het (half)jaarverslag. De voorzitter vertegenwoordigt ERA in vergaderingen met de KORF (Koepel Organisatie Rotterdamse Faculteitsverenigingen). Net als de andere bestuursleden is de voorzitter lid van een aantal commissies, dit gebeurt met name als toezichthoudend en controlerend lid.


Secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor het notuleren van bestuursvergaderingen. Het bijhouden en beheren van de informatiekanalen die ERA kent (e-mail, Facebook, Twitter, website) is zeer belangrijk voor goede communicatie met andere partijen, waaronder de leden. De kroegcolleges, maandelijkse borrels en facultaire borrels worden georganiseerd door de secretaris. Net als de andere bestuursleden is de secretaris lid van een aantal commissies, dit gebeurt met name als toezichthoudend en controlerend lid.


Penningmeester
Aan het begin van het jaar stelt de penningmeester een begroting op, op de helft van het jaar wordt er een overzicht gegeven van het gerealiseerde halfjaar en de tweede helft van de begroting. De penningmeester houdt overzicht over de financiële administratie, hierbij horen twee incasso momenten van het lidmaatschapsgeld in het jaar. Voor de penningmeester is een controlerende rol weggelegd t.o.v. de reiscommissie. Verder heeft de penningmeester zitting in de acquisitiecommissie en nauw contact met de kascontrolecommissie.


Hoofdredacteur faculteitsblad Twijfel
De hoofdredactie van Twijfel is verantwoordelijk voor het aansturen van de redactie, ze plannen de redactievergaderingen en zitten deze voor. De hoofdredacteur die tevens zitting heeft in het bestuur van ERA houdt zich voornamelijk bezig met de bestuurlijke taken, de rest van de taken wordt verdeeld met de andere hoofdredacteur. Onder deze takken valt communicatie met de auteurs, illustratoren, drukkerij en vormgever. Het redigeren van alle artikelen en het verzenden van de Twijfels vallen ook binnen het takenpakket van de hoofdredactie. Tevens verzorgt de hoofdredacteur eindredactiewerk op alle ERA gerelateerde teksten.


Commissaris extern
De commissaris extern is verantwoordelijk voor het contact met andere verenigingen. Dit kunnen zusjes- of broertjesverenigingen zijn, dit betreft respectievelijk filosofie verenigingen in andere steden in Nederland en studie- en faculteitsverenigingen die verbonden zijn aan de Erasmus Universiteit. De boekverkoop via de Studystore valt tevens binnen het takenpakket van de commissaris extern, net als contact met de acquisitiecommissie en zitting in andere commissies.