Wijsgerige faculteitsvereniging ERA

ERA organiseert activiteiten voor alle mensen verbonden aan de Wijsbegeerte faculteit, dus voor zowel studenten, medewerkers als alumni. Sommige activiteiten richten zich tevens op een breder publiek.
ERA houdt zich voornamelijk bezig met het organiseren van activiteiten voor studenten, denk hierbij bijvoorbeeld aan kroegcolleges, borrels, studiereizen en andere evenementen. Hiernaast wordt er veel tijd gestoken in het verbeteren van de organisatie, netwerken worden uitgebreid en er worden grote stappen gezet op het gebied van professionalisering. Ons faculteitsblad Twijfel speelt tevens een belangrijke rol.